BlogCadastru trasare limite

 

Coordonate, trasare limite, sistem stereo 1970

 

           Poate aţi avut nevoie sa va delimitaţi proprietatea si cel la care aţi apelat v-a solicitat sa ii puneţi la dispoziţie cadastrul avizat in care sa fie specificate coordonatele de proprietate si mai mult sa fie determinate in sistem Stereo 1970 (daca doriti mai multe informatii puteti accesa linkul)

        Operatiunea de trasare limite mai este cunoscuta si sub denumirea de "intarusare" si inseamna marcarea prin borne sau tarusi (metalici sau de lemn) a punctelor caracteristice, care determina conturul proprietatii ( colturilor proprietatii) conform coordonatelor din documentatia cadastrala avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

 Ce sunt coordonatele?

            Coordonatele se pot defini ca fiind fiecare dintre numerele care precizează poziţia unui punct fată de un sistem de referinţă 

 

Astfel in exemplul de jos se observa ca avem pentru punctele A,B,C coordonatele:

A: X= -3.0, Y= 1.0 ,  B: X=  2.0, Y= 3.0,  C: X= -1.5, Y= -2.5

 

Sistem de coordonate

         Coordonate geografice:  mărimi care determină poziţia unui punct pe suprafaţa Pământului (latitudinea, longitudinea si înălţimea în raport cu nivelul mării)

 

Paralele meridiane glob pamantesc     Coordonate latitudine longitudine

 Paralele si meridiane glob pamantesc                          Coordonate latitudine longitudine

         

  

                Atunci când un geodez măsoară cu ajutorul unui receptor GPS datele determinate sunt coordonate geografice in sistemul de referinţa WGS 84

 Sistemul de referinta WGS 84 se defineşte un cadru  global de referinţă stabilit pentru Pământ, în vederea utilizării în domeniul geodeziei şi  navigaţiei .

 Sistemul WGS 84 a devenit o componentă importantă a principiului de funcţionare a tehnologiei GPS. Originea Sistemului de coordonate WGS84 se situează în centrul de masă al Pământului

 

 Ce este sistemul stereo 1970 ?

         Sistemul de referinţa oficial in România, folosit in cadastru si topografie este Proiecţia Stereografică 1970 care  reprezintă proiecţia cartografică oficială a României. (Pentru mai multe informatii puteti accesa : proiectia Stereo 1970)

        Acest sistem de referinţa oficial s-a bazat pe elipsoidul Krasovski 1940, cu punctul fundamental la Pulkovo din Rusia, împreuna cu Proiecţia stereografica 1970,  este (cunoscut pe plan internaţional sub denumirea S-42),

              Toate lucrările topo-geodezice efectuate pe teritoriul României sunt executate in sistem de proiecţie Stereo 70 sau Stereografic 1970 : hărţi si planuri cadastrale, harţi topografie.

 

              In Europa a fost adoptat Sistemul de coordonate de referinţa adoptat de EUREF (cadru de referinţa a Asociaţiei Internaţionale a Geodeziei sub comisia europeana) ETRS 89 (European Terrestrial Reference System), iar sistemul de cote EURS (European Vertical Reference System)

              Pentru conversia din coordonate geografice in sistem de coordonate stereo 1970 ANCPI a pus la dispoziţie un program de transformare TransDatRO, care poate fi descărcat gratis de la secţiunea download.

             Aşa ca atunci când un autorizat va solicita coordonatele cadastrale, avizate in sistem de coordonate Stereo 1970, aceasta indica faptul ca proprietatea dumneavoastră are nişte coordonate unice luate in evidenta, care urmează sa indice poziţia exacta si unica  proprietatii dumneavoastră pe teritoriul României.

        Efectuam trasarea limitelor cu ehipamente care folosesc tehnologie GPS pentru masuratori in timp real, asa-numitele masuratori RTK (Real Time Kinematic) care asigura precizie centimetrica coordonatelor si rapiditate in executie.

            In cazul in care doriţi sa va verificam poziţia imobilului dumneavoastră daca este corect determinat sau doriţi sa trasam limitele de proprietate va stăm la dispoziţie.

 Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la contact cadastru.

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia altor articole din blog.

 

Intabulare imobile|Intabulari constructii si terenuri

 

Intabularea ce este si daca este necesara

 

 

 

Daca vrei sa stii daca actele unei proproprietati sunt in regula sau daca exista anumite probleme ale proprietatii atunci proprietatea ar trebui sa fie intabulata .

Intabularea inseamna inscrierea in Cartea Funciara a dreptului dumneavoastra de proprietate sau a altor sarcini. Lipsa unei intabulari inseamna ca un imobil nu are setul actelor de proprietate complete si nu poate fi instrainat sau disponibil pentru alte operatiuni privind dreptul de proprietate al acestuia. 

 

De ce trebuie facuta intabularea?

 

Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) este echivalentul unei carti de identitate pentru o persoana. Inscrierea este foarte importanta, deoarece in momentul in care s-a facut iscrierea, dreptul de proprietate devine opozabil fata de terti (adica este valabil nu numai intre partile care au semnat actul de proprietate, ci si pentru restul lumii).
Mai exact, poti spune ca esti efectiv proprietarul unui imobil, abia dupa realizarea acestei etape.

 

Care sunt urmarile in cazul in care nu inscriem proprietatile , actele, faptele si  raporturile juridice in cartea funciara?

 

. Daca formalitatea de publicitate nu a fost realizata , iar aceasta nu era prevazuta de lege  cu caracter constitutiv, drepturile , actele
sau faptele juridice supuse publicitatii sunt inopozabile tertilor , in  afara de cazul in care se dovedeste ca acestia le-au cunoscut pe alta cale.

Atunci cand legea prevede ca simpla cunoastere de fapt nu suplineste lipsa de publicitate , absenta acesteia poate fi invocate de orice persoana interesata , inclusiv de tertul care a cunoscut, pe alta cale , dreptul , actul, faptul sau raportul juridic supus publicitatii.

In toate cazurile insa , simpla cunoastere a dreptului , actului , faptului sau raportului juridic nu suplineste lipsa de
publicitate fata de alte persoane decat tertul care, in fapt , le-a cunoscut.

 

Principalele tipuri de inscriei in Cartea Funciara

 

Înscrierea definitivă

 

Inscrierea ale cărei efecte se produc cu titlu definitiv, irevocabil, de la data înregistrării cererii de înscriere, fără a fi necesară justificarea ei ulterioară este este definitivă Exemple de inscrieri definitive: intabularea, notarea şi rectificarea , radierea, operatiuni efectuate în temeiul acordului părţilor sau unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.

Intabularea este o înscriere definitivă, în sensul că, o dată cererea de înscriere admisă, efectele intabulării se produc instantaneu şi deplin, pe data înregistrării cererii de înscriere), fără a mai fi nevoie de aducerea la îndeplinire, respectiv de săvârşirea unei proceduri completatoare din partea aceluia în profitul căruia s-a săvârşit intabularea

Înscrierea provizorie

Înscrierea provizorie este o înscriere condiţională sau, după caz, imperfectă (săvârşită în scopul de aconserva un drept câştigat în temeiul unei hotărâri judecătoreşti care nu este irevocabilă).

Sunt provizorii, de exemplu:

- intabularea dobândirii unordrepturi afectate de o condiţie suspensivă;

- înscrierea (intabularea) dobândirii, modificării sau stingerii unui drept tabular întemeiată pe o hotărâre judecătorească care nu este irevocabilă; radierea dreptului de ipotecă sau a privilegiului, dacă debitorul a consemnat toate sumele pentru care acesta fusese înscris.

Principalele asemănări intre cele doua tipuri de inscrieri sunt ca  ambele au ca obiect drepturi tabulare si  produc efecte de la data înregistrării cererii de înscriere.

 

Deosebirile sunt, însă, mult mai importante, şi anume:

- ca obiect: pe când înscrierile definitive au ca obiect şi notarea unor drepturi personale, acte sau fapte juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, aflate în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, însrierile provizorii vizează numai drepturile tabulare;

- ca efecte: pe când înscrierea definitivă produce efecte imediate fără a fi condiţionată de justificarea eiulterioară sau de îndeplinirea alt­or formalităţi suplimentare, înscrierea provizorie produce efecte imediate, însă condiţionate de justificarea ei ulterioară;

- ca sancţiune: rectificarea unei înscrieri definitive nu va fi opozabilă persoanelor împotriva cărora acţiunea nu a fost admisă sau care nu sunt ­apărate de publicitatea materială a cărţilor funciare; dimpotrivă nejustificarea unei înscrieri atrage, la cererea celui interesat, radierea ei şi a tuturor înscrierilor care s-au făcut condiţionat de justificarea acesteia, indiferent de numărul sau natura acestora şi fără a se
putea invoca publicitatea materială a cărţilor funciare de către terţii subdobânditori.

 

Unele condiţii care trebuie indeplinite la  intabularea unei proprietati

     

 In principiu odata cu depunerea solicitarii de efectuare a unui cadastru pentru o proprietate  cererea de intabulare in momentul ajungerii la Cartea Funciara in vederea inscrierii  trebuie însoţită :

-          de înscrisul original – un înscris autentic sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau daca înscrierea se face în temeiul unei hotărâri jecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că sentinta este definitivă;

-          cadastru avizat

-          certificat fiscal

-          copii acte identitate

                  Pentru fiecare operatiune privind dreptul de proprietate, Birourile de Cartea Funciara din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliarajudetean sau a mun. Bucuresti vor  emite o noua Incheiere de inscriere (intabulare)situatia actualizata a imobilului pentru care se solicita inscrierea

                  Daca de exemplu un imobil se afla intr-o situatie de  litigiu, la solicitarea uneia din parti se poate inscrie ace; litigiu in cartea funciara si astfel imobilul nu poate face obiectul unei vanzari sau unei alte operatiuni imobiliare, decat in cazul in care este acceptat si transferul litigiului respectiv odata cu proprietatea.
                  Un alt exemplu este , daca se incheie un antecontract de vanzare – cumparare cu privire la o proprietate, cumparatorul poate cere inscrierea antecontractului la Cartea Funciara. Odata inscris antecontractul, vanzatorul nu va putea instraina imobilul respectiv pana la incheierea vanzarii cu cumparatorul sau la rezilierea antecontractului.
 
                   De asemeni si vanzatorul, poate nota de exemplu daca cumparatoul mai are de dat o rata sau o diferenta de pret vanzatorului, pentru imobilul respective,  se va intabula astfel dreptul de proprietate al noului proprietar,  si  va fi notat "privilegiul vanzatorului" privind diferenta  de pret.
 

                Inscrierea drepturilor de proprietate si altor operatiuni privind proprietatea ofera o mare siguranta tranzactiilor imobiliare. In lipsa cartii funciara, oricine se putea prezenta la un Birou Notarial cu un act de proprietate vechi si incasa bani pretinzand ca vinde imobilul respectiv.

                 Prin intabulare, adica inscrierea in Cartea Funciara, oricine poate solicita printr-un Birou Notarial sau direct la Cartea Funciara un extras de informare privind un imobil. Acelasi lucru il solicita si Biroul Notarial, atunci cand se realizeaza o vanzare, cu diferenta ca in acest caz poarta numele de Extras de Autentificare si poate fi folosit doar de notarul care l-a solicitat.

 

         Asadar fara sa existe intabularea unei proprietati nu ar trebui sa se faca nicio angajare intr-o tranzactie imobiliara fara verificarea unui extras de informare cu privire la inscrierile din cartea funciare sau a unei promisiuni de vanzare – cumparare, astfel incat sa nu mai apara situatii de litigiu in viitor cu privire la acea proprietate.

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia altor articole

 
«ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit»

Pagina 2 din 4