gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' });

Contact rapid: Preturi lucrari cadastru . Contact cadastru

Carte vizita online- scaneaza codul cu telefonul mobil

Carte vizita online

Plata serviciilor se poate efectua prin: numerar,transfer Bancar, plată online prin card, VISA, VISA ELECTRO, MAESTRO, MASTERCARD

 

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT- INTABULARE UI: 

 


1. Cerere de receptie si inscriere,Anexa 1.31;
2. Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat
,Anexa 1.32;
3. Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:

 

a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
- contract de vanzare cumparare sau contract de construire - copie legalizata;
- proces verbal de predare-primire apartament - copie legalizata;
- contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) - copii legalizate;
- declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) - in original.

b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
- certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
- declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) - in original.

c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
- contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie - copie legalizata;

d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
- sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
- dovada achitarii sultei (daca exista) - copie legalizata.

e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
- contract de vanzare cumparare - copie legalizata;
- schita anexa contract - copie xerox.

 

4. Declaratie Notariala -in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;

5. Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
6. B.I./C.I. in copii xerox;

-------------

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa necesara intabularii acestor acte de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) .
** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.
**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.

***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca "in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate".

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN FARA CONSTRUCŢII

1.   cerere de receptie si inscriere,Anexa 1.31;
2.   Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat,Anexa 1.32;
3.   extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru documentaţiile din intravilanul nou sau extravilan);
4.   actele de proprietate, după caz: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;

5.   certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren ;
6.  copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.


ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN CU CONSTRUCTII

1.  cerere de receptie si inscriere,Anexa 1.31;
2.  declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat,Anexa 1.32;
3.   actele de proprietate, după caz: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;

      - Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) - copii legalizate;

      - Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;

4.   certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), in care sa se precizeze faptul ca este pentru cadastru si intabulare si sa aibă in el valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa ;
5.  copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.

TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 120RON. 

-   Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile,  sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 se mai plateste o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA):

1. cerere de receptie si inscriere,Anexa 1.31;
2. declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat,Anexa 1.32;
3. extras de carte funciara pentru informare ( recent, an curs)- original;
4. copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior 
5. copie dupa Incheierea de intabulare;
6. Actele de proprietate, copie legalizata dupa: 

- Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor , Certificat de atestare a edificarii constructiei noi- copii legalizate;
- Autorizatia de demolare si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata)

- Releveele imobilului (schitele de interior), intocmite de arhitect, care au stat la baza Autorizatiei de construire  cu stampila vizat spre neschimbare- copii xerox;
- Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului + cadastru vechi pentru teren - copii xerox

- Adeverinta numar postal (unde este cazul) - copie legalizata;

- Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizata.

7. certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, cu valoarea impozabila a constructiei.

8. copie xerox B.I./C.I.

9. Acordul bancii acolo unde exista interdictie de vanzare, ipotecare, grevare etc.

CERTIFICATELE PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR

      La data de 19 iulie 2013 a intrat in vigoare Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. 

      Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (2) din actul normativ modificat, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 23.07.2013: Procesul verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia de pe certificat este nul de drept. 

      Avand in vedere principiile aplicarii legii civile in timp, prevederile mai sus citate sunt aplicabile pentru procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor incheiate ulterior datei de 19.07.2013, indiferent cand a fost emisa autorizatia de construire. Citeste

----------

TAXA CADASTRU SI INTABULARE PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE  SI INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60RON+0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.

* Pentru Adeverinta numar postal si/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) 

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:

1.cerere de receptie si inscriere,Anexa 1.31;

2.declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat,Anexa 1.32;
3.extras de carte funciara pentru informare( recent, an in curs)- original;
4.copie simpla dupa  actele de proprietate;
5.copie dupa documentatia de cadastru anterioara;
6.copii simpla dupa B.I./C.I.;
7.copie legalizata dupa certificatul de urbanism pentru alipire indiferent de numarul de loturi alipite; dezmembrare pentru mai mult de doua loturi rezultate din operatiune.

8.Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) - in original;

TAXA CADASTRU PLATITA LA RECEPTIA DOCUMENTATIEI TEHNICE LA OFICIUL DE CADASTRU ESTE 60 RON/ LOT REZULTAT DIN ALIPIRE, 60 RON LOT REZULTAT DIN DEZMEMBRARE.

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU TRASARE LIMITE TEREN/INTARUSARE

1.copie simpla act de proprietate

2.copie documentatie cadastru cu coordonatele avizate

3.Copie Incheiere de intabulare

4.Copie simpla B.I./C.I.

Copyright © 2024 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.