gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' });

 Extrasul de informare – ce este si cum se obţine.

           Extrasul de carte funciară pentru informare sau pe scurt Extrasul de informare  este un document care este eliberat de către OCPI, respectiv Biroul de Carte funciara ( deschis in cadrul OCPI ) unde este intabulata proprietatea pentru care este solicitat.

          Acest document se prezintă sub forma unui formular ce cuprinde informaţii referitoare la descrierea şi identificarea imobilului (număr cadastral, suprafaţa în mp etc.), înscrieri privitoare la titularul dreptului de proprietate şi la eventualele sarcini existente ( litigii, ipoteci, diverse grevări de exemplu drept de servitute, uzufruct viager, etc.)

Cine poate sa ceara extrasul de informare?

        In principiu  fiind vorba de publicitatea imobiliara, cartea funciară fiind un document public care cuprinde descrierea proprietăţilor funciare înscrise in cuprinsul ei,  orice persoană interesată de situaţia juridică a unui imobil poate să solicite eliberarea unui extras de informare din cartea funciară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI).

Ce acte sunt necesare si cat costa ?

Extrasul de carte funciară poate fi de două feluri:

1. extras de carte funciară pentru informare

extras carte funciara

Acte necesare pentru eliberarea extrasului de carte funciară pentru informare

- cerere tip de eliberare ( se obţine de la registratura O.C.P.I. local) sau aici ;

- Încheierea de intabulare a imobilului sau un vechi extras de carte funciară sau un act din care să rezulte numărul de carte funciară sau numărul cadastral;

- dovada achitării integrale a tarifului.

- copie CI

Tarif  în regim normal: 20 LEI

Tarif în regim de urgenţă: 20 LEI + 4×20 LEI = 100 LEI (tarif normal + de 4ori tariful normal)

Termenul de soluţionare este de 2 zile lucrătoare – în regim normal si în aceeaşi zi până la 4 ore – în regim de urgenţă

Mai nou se pot elibera si online de la adresa https://epay.ancpi.ro/epay/Welcome.action

Pe baza acestui document NU se pot efectua operaţiuni notariale  (vânzări - cumpărări)!

 Pentru intocmirea documentatiilor cadastrale este necesar la:

- lucrari cadastru pentru inscrierea unei constructii

- lucrari de cadastru pentru alipire sau comasare de proprietati

- lucrari de cadastru pentru apartamentare

- lucrari de cadastru pentru actualizarea unor date tehnice, insriere relevee etc,

Unde se depun cererile?

Cererile se depun la sediul Biroului de Carte funciara deschis in cadrul OCPI. 

De  exemplu:

- pentru OCPI Bucureşti:

 BCPI sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5 si sector 6 in Bd. Expozitiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti

- pentru OCPI Ilfov 

  Bucuresti, sos Pavel D. Kiseleff 34, sector 1, cod 11347 (punct de reper Piata Presei Libere,  ( iesirea din pasajul pietonal )

 adresele le puteti gasi la sectiunea adrese utile


2.  Extrasul de carte funciară pentru autentificare

 extras autentificare

               Numai notarul public poate elibera extrasul de carte funciară pentru încheierea de acte notariale (de autentificare), la cererea proprietarului  sau moştenitorilor acestuia , biroul notarial va obţine extrasul de carte funciară în numele proprietarului.

Acte necesare pentru eliberarea extrasului de autentificare:

Proprietarul va trebui să se prezinte la notariat cu următoarele acte:

 - actul de identitate;

 - cerere de eliberare a extrasului de autentificare 

 - copie încheiere de intabulare.

        Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară de autentificare este de 5 zile lucrătoare si se calculează începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul special de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zile. 

   În acest interval de timp, legea interzice efectuarea înscrierilor în cartea funciară respectivă astfel incat accesul la Cartea Funciara este blocat unde este înscris imobilul daca acest imobil urmează sa se vanda pe perioada valabilităţii lui in vederea întocmirii acelor la notar.

          Aceasta măsura a fost luata in vederea unor  fraude care s-au comis imediat după Revoluţie prin care s-a vândut o proprietate de mai multe ori la notar diferiţi.

Taxa către OCPI pentru eliberarea unui extras de autentificare este:

40 de lei, în regim normal - se eliberează în două zile (poate dura uneori şi mai mult) şi

200 de lei, în regim de urgenţă (1 zi)

            De reţinut ca acest tip de extras de carte funciara pentru autentificare se eliberează numai delegaţilor notariali, la solicitarea expresa a clienţilor si are un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii, timp in care nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelaşi imobil. Astfel, este exclusa vânzarea imobilului de doua ori.

Daca doriti un formular pentru a cere un extras de carte funciara puteti accesa cerere pentru eliberarea unui extras de informare

Extrasul de informare se poate obtine si online la https://epay.ancpi.ro/

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia articolelor din blog

Copyright © 2024 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.