Apartamentare si reapartamentare imobile, acte necesare

Ce presupune operatia de apartamentare sau reapartamentare.

;Notiunea de apartamentaresi/sau reapartamentare apare in cazul constructiilor condominiu, unde se se infiinteaza o Carte Funciara Colectivapentru intreaga constructie, in care se mentioneaza toateu partilie indivize comune, aferente, si cate o Carte Funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala UI ( unitate individuala) apartamentare

                               bloc locuinte


Ce este un condominium?

Condominiu este un imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti din proprietate sunt comune, iar restul partilor sunt proprietati individuale, pentru care se intocmeste o carte funciara colectiva in care sunt specificate partile in indiviziune si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva,. Aceste parti exclusive pot fi reprezentate de spatii pentru locuit sau pe scurt locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz:

  • apartamente

. • spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta. Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta (S.A.D.) este spatiul in care sedesfasoara activitati economice, sociale, culturale etc. (ex.: magazin alimentar, frizerie, cabinet medical, cabinet avocatura, gradinita, spital, scoala, sala de spectacole etc.).

De asemenea boxele de la subsol, garajele, mansardele daca sunt prevazute distinct in actele de proprietate ale unora dintre proprietarii din cladire ele sunt spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in proprietatea individuala a proprietarilor respectivi. Pentru aceste spatii suprafata utila este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor.

Constituie condominiu:

•    un corp de cladire multietajat sau, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna, fiecare tronson cu una sau mai multe scari din cadrul acestuia;

•     un ansamblu rezidential format din locuinte si constructii cu alta destinatie, individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care proprietatile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna fortata si perpetua.

Tipuri de suprafete intalnite in cazul apartamentelor:

Suprafaţa utilă a apartamentului (Suap) este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor cuprinzând: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1.00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte 0,50 mp pentru fiecare sobă şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe.

 apartament 

Suprafata utila desfasurata - suma tuturor suprafetelor incaperilor. Ea cuprinde camera de zi, dormitoarele, baia (inclusiv grupul sanitar), bucatarie, spatii de depozitare si circulatie din interiorul locuintei (hol). Nu cuprinde suprafata logiilor si a balcoanelor si nu include grosimea peretilor.
                Suprafata locuibila - reprezinta suprafata camerelor de locuit: dormitoare si camera de zi (living).

Aria construita pe apartament (Acap) este suma ariilor utile ale logiilor si balcoanelor precum si a cotei parti din suprafetele partilor commune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea gunoaielor, casa liftului,etc.) la care se adauga suprafata aferenta ocupata de peretii interiori si exteriori ai apartamentului.

I. Pentru proprietăţile comune:

Proprietatea comună include toate părţile din condominiu care nu sunt părţi dintr-un apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă ( exemplu subsol, casa scarii, casa liftului, scari de acces, , pod, holuri, uscatorii, spalatorii etc.) În cazul locuinţelor duplex nu se cuprinde rampa de acces, conform Anexei nr. 1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Cpc = Ki x STpc , unde Ki = Suap/STuap,

II. Pentru terenul de sub construcţie:

Cpt = Ki x St ,unde St = S(construită la sol) + S(trotuar)

Cpc – cota-parte proprietate din părţile comune ale clădirii/blocului aferentă fiecărui apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

Suap – suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STuap – suprafaţa utilă a tuturor apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STpc – suprafaţa totală proprietate comună din condominiu;

Cpt – cotă-parte proprietate teren;

Ki – coeficient cotă-parte proprietate părţi comune, specifică pentru fiecare apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu, respectiv a terenului aferent.

Procedura de calcul a cotei de proprietate aferentă unei locuinţe sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o clădire sau bloc care se constituie în condominiu are la bază prevederile art. 45 din Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Reapartamentarea

             Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune.

             Încetarea destinaţiei de folosinţă comuna se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor. Acordul coproprietarilor se va referi şi la recalcularea cotelor indivize din părţile comune, acolo unde acestea sunt menţionate.

             Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune, se înscrie în mod corespunzător în cartea funciara pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop.


            Reapartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
a)    recepţie documentaţie cadastrală de reapartamentare; 
b)    act de reapartamentare în formă autentică, ori hotărâre judecătorească;
c)    înscriere act de reapartamentare. 

Documentaţia cadastrală de reapartamentare UI conţine:
1)    Borderou
2)    Dovada achitării tarifului
3)    Cererea de receptie
4)    Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat
5)    Copii ale actelor de identitate la proprietari persoane fizice sau copii ale certificatelor de înmatriculare, în cazul persoanelor juridice
6)    Extras CF al imobilului 
7)    Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative
8)    Memoriu tehnic
9)    Foaia colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
10)    Relevee pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare UI, 
11)    Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat
12)    Fişierul .cpxml., .dxf.

              In urma reapartamentarii partile comune ale imobilului se diminueaza astfel incat si cota aferenta a tuturor apartamentelor  sau unitatilor cu alta destinatie exclusive cu privire la cotele comune ale imobilului se diminueaza

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru selectia articolelor din blog.

Copyright © 2019 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.