gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' });

Adrese Utile

Va prezentam mai jos spre informare adresele OCPI Bucuresti, OCPI Ilfov, date contact, telefoane contact, email

De asemeni va prezentam pentru informare tarifele pe care le percepe OCPI pentru avizarea tipurilor de lucrari cat si durata de avizare. Ele sunt publicate in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 253/16.IV.2009. 

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bucuresti

Adresa:              

Bucuresti, sos Pavel D. Kiseleff 34, sector 1.
(punct de reper Piata Presei Libere, iesirea din pasajul pietonal)

Telefoane contact:

Secretariat:         021.224.45.29; 021.224.45.30; 021.224.45.31
Fax:                     031.81.66.500
registratura: Tel: 021.224.45.28
E-mail:                ,      ;     
Site: OCPIB

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov

Adresa :    

Bucuresti, sos Pavel D. Kiseleff 34, sector 1.
(punct de reper Piata Presei Libere, iesirea din pasajul pietonal)

Telefoane contact:

Secretariat cadastru:
Tel :                     021.224.60.85, 021.224.61.57, 021.224.61.58
Fax :                    021.224.60.84
Site: OCPII 


Informatii  Birouri de Carte Funciara Bucuresti


SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARA - sector 1
Str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3, Bucuresti. .
Tel. 021/314.51.19

SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARA - sector 2
Str. Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3, Bucuresti.

Tel. 021/312.02.59
Fax 031/816.65.02


SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARA - sector 3
Bd. Expozitiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti.
Tel. 021/222.97.80 021/224.43.59 int 153,129

SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARA - sector 4
Bd. Expozitiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti.
Tel. 021/222.97.80 021/224.43.59

SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARA - sector 5
Str.
Eugeniu Carada nr. 1-3, sector 3, Bucuresti.
Tel. 021/314.51.26 021/312.02.05


SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARA - sector 6
Bd. Expozitiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti.
Tel. 021/222.97.80 021/224.43.59

 

Tarifele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

   
 

Lista cuprinzand tarifele pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala De Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate    Conform Ordin 39/2009

Nr. Crt.

Grupe de servicii

Cod servicii

Denumire serviciu

Unitate de masura

Tariful (lei/unitate de masura)

1.1

Avize si receptii

1.1.1

Aviz incepere lucrari

lucrare

100

1.1.2

Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre

Ha

200 dar nu mai mult de 1500

1.1.3

Receptie lucrari fotogrametrice

Ha

10, dar nu mai mult de 2000

1.2

Furnizare date de cadastru geodezie si cartografie

1.2.1

Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt in prealabil cu 24 de ore

Ora

15

1.2.2

Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS

Ora

0

1.2.3

Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite

foaie de harta

40

1.2.4

Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster

foaie de harta

30

1.2.5

Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial

strat pe foaie de harta

120

1.2.6

Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D

punct

15

1.2.7

Copii certificate ale planurilor si hartilor

foaie de plan/harta

30

1.2.8

Plan parcelar in format digital

ha

5

1.2.9

Plan parcelar in format analogic

plan

20

1.2.10

Ortofotoplan rezolutie 0.5-2m

km2

20

1.2.11

Ortofotoplan rezolutie 0.1-0.4m

km2

100

1.2.12

Aerofotograme

fotograma

150

1.2.13

Mozaic ortofotoplan rezolutie 0.5-10m

km2

10

1.2.14

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20m

km2

50

1.2.15

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20m

km2

15

2. SERVICI DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

 

2.1

Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale

2.1.1

Receptie si infiintare carte funciara

Imobil

120

2.1.2

Receptie (numar cadastru)

Imobil

60

2.1.3

Infiintare carte funciara

Imobil

60

2.2

Dezmembrare/Comasare

2.2.1

Receptie dezmembrare / comasare

Imobil

60

2.2.2

Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara

Imobil

60

2.2.3

Dezmembrare pentru exproprieri

Imobil

10

2.3

Intabulare sau inscriere provizorie

2.3.1

Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice

valoarea din act

0,5%valoare din act, dar minim 60

2.3.2

Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii

valoarea din act

0,15%valoare din act, dar minim 60

2.3.3

Ipoteca / Privilegiu

operatiune

100/imobil +0.1%din valoarea creantei garantate

2.3.4

Imobile expropriate

imobil

50

2.4

Notare

2.4.1

Fuziune / divizare

imobil

0,5%valoare din act, dar minim 60

2.4.2

Alte notari (inclusiv radierea)

operatiune

60

2.5

Rectificare

2.5.1.

Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil

Imobil

0

2.5.2

Rectificare limite imobil si modificare suprafata

Imobil

120

2.5.3

Reconstituire carte funciara

carte funciara

0

2.6

Actualizare informatii tehnice

2.6.1

Inscriere constructii

imobil

60+0,05% din valoarea de impozitare a constructiei

2.6.2

Extindere desfintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice

imobil

60

2.7

consultare/ informare

2.7.1

Consultare documente din arhiva

15 minute

10

2.7.2

Extras de carte funciara pentru informare

imobil

20

2.7.3

Extras de carte funciara pentru autentificare

imobil

40

2.7.4

certificat de sarcini

certificat

100

2.7.5

Copii certificate din mapa de acte si carti funciare

fila

5

2.7.6

Certificat privind identificarea numarului topografic / cadastral si de carte funciara dupa numele denumirea proprietarului

Proprietar

100

2.7.7

Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan

Imobil

15

   
 

Timpul de aprobare a lucrarilor de cadastru si intabulare pe Municipul Bucuresti

   
 

Categorie

Categorie servicii

Cod serviciu

Denumire serviciu

Termen normal

termen urgenţă

7.1.

Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale (u.i.)

7.1.1

Receptie si înfiintare carte funciara

21

7

7.1.2

Receptie (nr. cadastral)

9

3

7.1.3

Înfiintare carte funciara

9

3

7.2.

Dezmembrare/Comasare numar cadastral

7.2.1

Receptie dezmembrare

9

3

7.2.2

Înscriere dezmembrare în cartea funciara

9

3

7.2.3

Dezmembrare pentru exproprieri

9

3

7.2.4

Receptie comasare

9

3

7.2.5

Înscriere comasare în cartea funciara

9

3

7.3.

Intabulare sau inscriere provizorie

7.3.1

Intabulare sau înscriere provizorie drept de proprietate sau dezmembraminte, în favoarea persoanelor juridice

3

7.3.2

Intabulare sau înscriere provizorie drept de proprietate sau dezmembraminte, în favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii

9

3

7.3.3

Intabulare sau inscriere provizorie ipoteca / privilegiu

2

1

7.3.4

Intabulare sau inscriere provizorie imobile expropriate

9

3

7.4.

Notare

7.4.1

Notare fuziune/divizare

9

3

7.4.2

Alte notari (inclusiv radierea)

2

1

7.5.

Rectificare cadastru

7.5.1

Îndreptare eroare materiala

1

1

7.5.2

Rectificare limite imobil

21

7

7.5.3

Modificare suprafata

21

7

7.5.4

Repozitionare imobil

21

21

7.5.5

Reconstituire carte funciara

3

1

7.6.

Actualizare informatii tehnice

7.6.1

Înscriere constructii

15

5

7.6.2

Extindere constructii

15

5

7.6.3

Desfiintare constructii

15

5

7.6.4

Actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice

9

3

7.7.

Consultare/Informare

7.7.1

Consultare Carte funciara

3

1

7.7.2

Consultare documente din arhiva

2

1

7.7.3

Extras de carte funciara pentru informare

2

1

7.7.4

Extras de carte funciara pentru autentificare

2

1

7.7.5

Certificat sarcini

5

2

7.7.6

Eliberare copii certificate

2

1

Copyright © 2024 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.