gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' });

Ce este UAT – Unitatea Administrativ Teritoriala ?

          Teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ, în unităţi administrativ-teritoriale care sunt comunele, oraşele şi judeţele.   Comunele şi oraşele sunt unităţi administrativ-teritoriale de bază

          Terenurile intravilane si extravilane care alcatuiesc UAT se impart la randul lor in mai multe unitati teritoriale cadastrale.

     Definitii termeni uzuali intalniti in cadrul documentatiilor cadastrale de specialitate.

         Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp (şosele, ape, canale, diguri, căi ferate, etc.), stabilită pentru organizarea lucrărilor cadastrale în cadrul unui UAT

       Sectorul cadastral grupeaza mai multe bunuri imobile sau corpuri de propietate alipite. Denumirea de ,,sector cadastral" inlocuieste termenii ,,tarla" in extravilan si „ cvartal" in intravilan

          In cadrul unor sectoare cadastrale se regasesc un numar de imobile

          Imobilul reprezinta o parcela de teren cu sau fara constructii.

          Corpul de proprietate este reprezentat de mai multe parcele lipite care apartin aceluiasi proprietar.

          Parcela este suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ-teritoriala pe un amplasament bine stabilit, avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui propietar sau mai multor propietari, in indiviziune. Din punct de vedere economic o parcela poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscala este o portiune a parcelei avand aceeasi clasificare calitativa.

         In vederea identificarii cadastrale, entitatile de baza ale sistemului de evidenta a cadastrului general sunt: parcela, contructia si proprietarul.

         Constructia este o proprietate sau o parte a unei proprietati realizata cu o utilizare distincta pentru proprietar, si care apartine unei persoane sau mai multor persoane, ori unor persoane aflate in indiviziune. Poate fi o intreaga cladire sau parti dintr-o constructie cu una sau mai multe cai de acces. Fiecare cale de acces sau intrare are o adresa. Adresa este dentica cu cea a intrarii.

         Proprietarul este persoana fizia sau juridica, titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

         Detinatorii de terenuri sunt titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori detinatori precari.

       Corpul de cladire reprezinta partea componenta a unei cladiri delimitata dupa urmatoarele criterii:

  • sistemul arhitectonic si contructiv determinat de fatade si materiale de constructie a peretilor exteriori;
  • intrarea separata in cladire;
  • independenta si regimul de inaltime diferit fata de alte cladiri alaturate.

           Sistemul informational al cadastrului este o organizare de baze de date grafice si alfanumerice cu evidenta telinica, juridica si economica referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora

Copyright © 2024 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.