Cadastru case fara autorizatie

 Cadastru si intabularea se poate face in unele cazuri si  pentru casele care nu detin autorizatie de construire, edificate inainte de anul 2000 astfel:

Ordonanța de Urgență nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
32. La articolul 55, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins: 
,,(11) În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea În vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 

Înscrierea se face in baza: 
a) autorizaţiei de construire sau, În lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă că imobilul este Înregistrat În 
registrul agricol, precum şi În evidenţele fiscale, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată 
această constructie; 
b) documentaţiei cadastrale. 
(12) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate Înscrie În cartea funciară şi pe stadii de execuţie, În baza următoarelor documente: 
a) autorizaţiei de construire; 
b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizării construcţiei, avizat de reprezentantul autorităţii administraţiei publice emitente a autorizaţiei de construire; 
c) documentaţiei cadastrale." 

 Aici puteti sa reveniti la meniul pentru selectia articolelor

        In situatia in care nu va incadrati in situatiile de mai sus este indicat sa va adresati unui avocat ca prin hotarare judecatoreasca sa se constate dreptul de proprietate dobandit prin accesiune imobiliara.

Ulterior va puteti adresa unei persoane autorizate care sa intocmeasca documentatia cadstrala in vederea intabularii in Cartea funciara.

Pentru mai multe informatii puteti folosi formularul de contact situat la linkul : contact cadastru

 

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru selectia articolelor

Copyright © 2019 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.