Cadastru - modificarea suprafeţei si limitelor proprietatii.

         Sunt situaţii in care deşi este un cadastru avizat anterior, este necesar întocmirea unei documentaţii noi care sa corecteze înregistrările făcute la oficiul de cadastru si la cartea funciara

Cum se face acest lucru?

        Modificarea de limite si suprafaţa se face ca urmare fie a unei sentinţe civile sau in cazul unor măsurători topografice din care reies alte dimensiuni sau suprafaţa, cu acordul vecinilor prin întocmirea unui proces verbal de buna vecinătate

Conţinutul Documentaţiei de Cadastru, necesare înscrierii modificării limitei de proprietate:

- Cerere de solicitare informaţii si convenţie, conform anexei nr.1

- Cerere de recepţie si înscriere, conform anexei nr.2

- Declaratie in vederea intocmirii documentatiei cadastrale, anexa 5

Formularele pot fi descarcate si completate accesand sectiunea :

formulare cadastru

- Descrierea lucrărilor topografice si geodezice, memoriu tehnic

- copii după Planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor

- Planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limita se modifica, scara 1:200 – 1:5000, după caz ;

- măsurători efectuate in reţeaua de îndesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate –sau prin tehnologie GPS

- Calculul suprafeţelor

- Descrierile topografice ale punctelor noi

- Extrasele de Carte Funciara pentru informare

- dovada plaţii tarifelor pentru recepţie si înscriere in Cartea Funciara

- Hotărâre Judecătoreasca, definitiva si irevocabila sau Declaraţie autentica de voinţa intre parti

              Termenul de avizare a unei docmentatii este de 21 zile lucratoare sau 30 zile calendaristice

               In urma actualizării cartii funciare se actualizează datele cu privire la suprafaţa din măsurători, limite, dimensiuni

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia articolelor blog

 

Copyright © 2019 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.