Topograf, inginer cadastrist ce face acesta?

                 Poate v-aţi întrebat uneori ce intra in sarcina persoanei autorizate de către OCPI/ANCPI pe care aţi angajat-o dumneavoastră sa execute o lucrare specifica de cadastru sau intabulare sau dezmembrare, studiu topografic etc.

           In momentul in care un autorizat in domeniul cadastru, topografie si geodezie este angajat de dumneavoastră ar trebui in principiu sa facă următoarele lucruri:

-          sa analizeze cu atenţie actele de proprietate si sa va îndrume daca este cazul sa puneţi la dispoziţie sau sa obţineţi alte acte/ documente necesare realizării scopului lucrării

-          sa aibă pregătirea profesionala necesara, capacitatea si experienţa de a efectua lucrarea solicitata de dumneavoastră

-          sa refuze lucrarea daca nu poate sa o realizeze in termenii conveniţi cu dumneavoastră sau daca i se cere sa nu respecte legislaţia in domeniu.

-          sa măsoare proprietatea care urmează sa se intabuleze, dezmembreze, etc. In cazul in care un autorizat nu măsoară proprietatea este pasibil conform normelor  din domeniu cu suspendarea dreptului de a mai întocmi documentaţii,  de pana la 3 luni si la 2 suspendări in  cursul aceluiaşi an se propune anularea autorizaţiei acestuia.

-          sa întocmească documentaţia cadastrala conform normelor tehnice in vigoare;

-          sa depună, urmărească in toate etapele pana la avizarea acesteia si predarea către proprietar

-          in cazul care apar probleme pe parcurs, suprapuneri de limite, sa va explice natura problemei si sa încerce pe cat posibil cu realizarea ei atunci când nu implica probleme ce nu pot fi rezolvate de către autorizat.

           Activităţile care urmează sa le desfăşoare persoana desemnata de dumneavoastră se desfăşoară atât pe terenul care face obiectul respectivei lucrări, cât şi la birou, acolo unde se desfăşoară operaţiunile tehnice de calcul, de realizare a documentaţiilor şi de redactare a planurilor, releveelor , întocmirii documentaţiei aferente.

          Specialistul in măsurători terestre, cadastristul , topograful , geodezul sau cum doriţi sa îl denumiţi când situaţia o permite, poate alege când şi cât timp să lucreze pe teren, respectiv la birou.

          In cadrul lucrărilor in care este necesar sa măsoare efectiv pe teren acesta va folosi aparatura de specialitate de tipul receptoarelor GPS , sau staţii totale care permit măsurarea si memorarea datelor necesare întocmirii documentaţiilor tehnice.

             Folosind o staţie totală, un teodolit sau o nivelă şi ceea ce vede el, este prisma sau stadia pe care colegul său o ţine pe un detaliu care trebuie măsurat. Prin luneta aparatului, care este prevăzuta cu două “fire reticulare“, pentru a avea mai mare precizie, vizează prisma sau stadia centrând un “plus“ care e amplasat în centru imaginii pe care o vede topograful.

         La birou, urmează descărcarea datelor înregistrate  din teren din memoria staţiei totale pe calculator prin intermediul unui soft de comunicare specific fiecărei staţii totale ( a producătorului acestuia de exemplu: Leica, Trimble, Sokkia, Topcon, Pentax, etc.).

 Aceste date sunt prelucrate de programe specializate, după care se generează coordonatele finale ale detaliilor măsurate. Având coordonatele, se poate începe redactarea hărţii (sau a planului), iar aici se vede migala sau simţul estetic al topografului.

Dacă e vorba de un teren sau o construcţie ce trebuiesc intabulate, această etapă e precedată de realizarea unei documentaţii cadastrale care va fi redactată şi semnată de persoana autorizata.

Plan Topografic

Documentaţia aceasta este prezentată clientului, acesta o semnează (după ce, bineînţeles, o citeşte), după care e depusă la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea verificarii si receptionarii.

La Oficiu stă pentru verificare un număr de zile (de la două săptămâni la o lună), după care, dacă a fost acceptată, se returnează împreună cu un extras de Carte Funciară în care e înscrisă modificarea sau datele din documentaţia cadastrală.

Şi, pe scurt, aceasta e sarcina unei persoane autorizate, cu micile probleme şi situaţii imprevizibile pe care pot apărea uneori , (probleme tehnice de tipul suprapunerilor de limite, cerinţa de acte  juridice suplimentare, etc.), care până la urmă, viaţa ni le rezervă tuturora.

Va dorim ca problemele care ar putea sa apăra in cadrul unei lucrări sa va ocolească si lucrarea dumneavoastră se realizeze in timpul dorit.

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru selectia articolelor din blog

 

Copyright © 2019 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.