gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' });

Documentația cadastrală de primă înscriere in cazul imobilelor , care se depune la registratura OCPI, conține urmatoarele elemente:

 

 

a)      Borderou;-- foaia de inceput cu elementele de identificare a lucrarii

 

 

b)      Dovada achitării tarifului, dacă este cazul, se plateste odata cu depunerea lucrarii;

 

c)      Cererea de recepţie și înscriere- completata cu obiectul tipului de lucrare cadastrala

 

d)      Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;

 

 

e)      Copiile actelor de identitate ale proprietarilor și ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;

 

f)       Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărții funciare, dacă este cazul;

 

g)      Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;

 

h)      Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;

 

i)        Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate,

 

j)        Calculul analitic al suprafeţelor;

 

k)      Memoriul tehnic;

 

l)        Fişa imobilului;

 

m)   Planul de amplasament și delimitare reprezinta ridicarea topografica facuta de catre autorizat;

 

n)      Planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;

 

o)      Fișierul .cpxml.

 

        Durata de avizare a documentatiei cadastrale la prima inscriere este de 15 zile lucratoare in regim normal si 7 zile

lucratoare in regim de urgenta.

Copyright © 2024 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.