gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' });

 

Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și carte funciară, pot fi :

 

  Daca nu exista pana la momentul intocmirii Carte Funciara deschisa : 

- documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară; - 

             

             Daca exista Carti funciare active si sunt necesare urmatoarele operatiuni cadastrale

-documentație pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru  și carte funciară:

-               înscriere/radiere construcții;

-               modificare limită;

-               modificare suprafață;

-               actualizare categorii de folosință/destinații pentru o parte din imobil;

-               repoziționare;

-               identificarea părții din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în care aceste                                 drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;

-               actualizarea altor informații cu privire la imobil;

c)       documentaţie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a                              fost  înregistrat în cartea funciară;

d)       documentație întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;

e)       documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;

f)         documentație de prima înregistrare UI;

g)       documentaţie pentru apartamentare;

h)        documentaţie pentru dezlipire UI;

i)         documentaţie pentru reapartamentare;

j)         documentaţie în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

Copyright © 2024 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.