Numerele cadastrale atribuite unor documentatii cadastrale se pot anula in urmatoarele situatii:



1.    la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:

        -    cererii de anulare;

        -    declarației pe proprie răspundere a titularului, în care se va menționa că nu a folosit documentația cadastrală în circuitul civil;


          Aceasta situatie se intalneste in cazul documentatiilor cadastrale efectuate inainte de aparitia sistemului integrat cadastru- carte funciara ( anterior anului 2007) sau in cazul dezmembrarilor sau alipirilor pentru care nu s-a intocmit actul juridic notarial.


2.      la cerere sau din oficiu, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, în baza:

        -    referatului de anulare a numărului cadastral întocmit de inspector;

        -    sentinței definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului, caz în care cartea funciară se sistează.


3.  Numerele cadastrale atribuite imobilelor în faza de recepţie a documentaţiei pe flux integrat care au primit încheieri de respingere la cartea funciară se anulează.

 

            Aceasta situatie apare in cazul in care documentatia cadastrala desi receptionata la serviciul cadastru,  datorita neconcordantelor din actele juridice Cartea funciara a dispus respingerea cererii de inscriere astfel incat numarul cadastral se anuleaza si documentatiua cadastrala se va depune din nou dupa remedierea aspectelor semnalate cu privire la situatia juridica a imobilului.

 

Copyright © 2019 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.