Etapele si durata unei documentatii de dezmembrare (dezlipire)

     

      Dezmembrarea este operatiunea cadastrala tehnica si juridica prin care, un imobil caruia i-a fost atribuit un numar cadastral si este intabulat in Cartea Funciara este impartit in mai multe parti.

          In vederea dezmembrarii se vor parcurge 2 mari etape : etapa tehnica in care se avizeaza documentatia cadastrala la OCPI si etapa juridica atunci cand se intocmeste actul de dezmembrare notarial urmat de inscrierea actului juridic in Cartea Funciara

         La aceasta operatiune se apeleaza in situatiile in care:

 • se doreste defalcarea sau/ si vanzarea unei parti din acel imobil

 • Punerea sub ipoteca doar a unei parti din intregul imobil fara sa se gtreveze intreg imobilul

 • se dorestea vanzarea unor parcele mai mici din intregul imobil

 • se doreste inchirierea sau subinchirierea unei parti din acesta

     

 Dezmembrarea unui imobil si inscrierea actului juridic in cartea funciara se face parcurgand urmatorii pasi:

      1. Se vor pune la dispozitia persoanei autorizate următoarele documente:

 • extras de carte funciară de informare (in lipsa lui putem obține noi acest extras de carte funciară)

 • tariful de eliberare extras este de 20 lei, iar termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare

 • acordul creditorului ipotecar  (in cazul in care imobilul este ipotecat)

 • copie dupa actele de identitate ale proprietarilor

 • documentatia cadastrala anterioara a imobilului - copie (in situatia in care exista)

 • Copie legalizata certificatul de urbanism pentru dezlipire, necesar doar la dezmembrarile in 3 sau mai multe loturi

 

     2. Se intocmeste documentația cadastrală in baza măsurării imobilului de catre persoana autorizata si se are in vedere urmatoarele

 •  se analizeaza documentele detinute de proprietar si se stabileste data efecturarii masuratorilor

 •  in baza conventiei incheiate, persoana autorizata solicita de la OCPI informatiile din baza de date 

 •   se identifica limitele imobilului de catre proprietar împreuna cu persoana autorizata

 •   se masoara imobilul si vecinatatile lui

 •  se prelucreaza la birou datele rezultate din masuratori si se intocmeste documentatia cadastrala

      3. Depunem documentația cadastrală la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea receptionarii.

 • documentatia se depune la OCPI in trei exemplare in vederea receptionarii tehnice

 • OCPI poate solicita completari si/sau poate dispune verificarea in teren a corectitudinii intocmirii documentatiei

 • tariful solicitat de catre OCPI pentru avizare este de 60 lei pentru fiecare lot rezultat in urma dezmembrarii  iar termenul de receptionare este de 7 zile lucratoare.

      4. Recepționarea documentatiei cadastrale de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 • se emite un referat de admitere a receptionarii documentatiei cu alocare de numere cadastrale pentru fiecare imobil rezultat

 • in acest moment dezlipirea (dezmembrarea) este receptionata din punct de vedere TEHNIC

 • la împlinirea termenului persoana autorizata ridica documentatia cadastrala receptionata de catre OCPI si o transmite o proprietarului in doua exemplare 

      5. Incheierea actului autentic de dezlipire ( dezmembrare)

 • proprietarul se adreseaza unui notar public pentru autentificarea actului de dezlipire

 • notarul public solicita OCPI eliberarea extrasului de carte funciară pentru autentificare

 • in baza unui exemplar al documentatiei cadastrale de dezlipire receptionate si a extrasului de carte funciară pentru autentificare, se incheie si se autentifica actul de dezlipire

 • notarul public depune la OCPI cererea de inscriere in cartea funciară a dezlipirii insotită de actul autentic de dezlipire si de un exemplar al documentatiei cadastrale de dezlipire receptionate si dupa caz de o fotocopie a certificatului de urbanism

 • tariful solicitat de catre OCPI pentru eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare este de 40 lei iar termenul de eliberare este de o zi lucratoare

 • tariful solicitat de catre OCPI pentru inscrierea in cartea funciară a dezlipirii este de 60 lei pentru fiecare lot rezultat in urma dezlipirii iar termenul de inscriere este de 9 zile lucratoare.

      6. Inscrierea dezlipirii in cartea funciară

 • in baza inscrisurilor mai sus mentionate OCPI dispune prin incheiere de carte funciară inscrierea dezlipirii in cartea funciară

 • in baza incheierii de carte funciară se inchide ( sistează) cartea funciară a imobilului dezlipit si se deschid cărti funciare noi, cate una pentru fiecare imobil (lot) rezultat din dezlipire

 • notarul public ridică incheierea de carte funciară si extrasele de carte funciară pentru informare

      7. Informatii suplimentare cu privire la durata avizare si taxe in regim de urgenta

 • Tariful OCPI de receptie si/sau de inscriere la urgentă este de patru ori valoarea normala
  60 lei x 5/imobil rezultat

 • Termen de receptionare: 7 zile regim normal (3 zile la urgenta)

 • Termen de inscriere in cartea funciară: 7 zile regim normal (3 zile la urgenta)
   

 Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la contact cadastru.

 

Aici puteti sa reveniti la meniul pentru  selectia altor articole

Copyright © 2019 Top Survey Firma Cadastru Topografie Bucuresti . Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.